Bejelentkezés

Minőségbiztosítás

A Talentum Alapítvány hatékony, minőségi és tudatos civil szervezeti munka keretében nyújtja a civil, önkéntes és munkaerő-piaci szolgáltatásokat.

A Talentum Alapítvány a keresztény értékrend alapján törekszik a hiteles, példaértékű szolgáltatásnyújtásra.

A Talentum Alapítvány az egyes tevékenységi területeken meghirdetett szolgáltatásait a szakmai és társadalmi környezet alapkövetelményeinek, az alapítói elvárásoknak, az ügyfelek igényeinek és szükségleteinek, valamint a belső intézményi szabályozásoknak megfelelően, átláthatóan végzi.   A Talentum Alapítvány intézkedéseket működtet az esélyegyenlőség megteremtésére, valamint a környezeti fenntarthatóság figyelembe vételére.

A Talentum Alapítvány szolgáltatásában segítséget nyújt az ügyfeleik munkája során követelményként támasztott képességek és kompetenciák feltárására, fejlesztésére.

A Talentum Alapítvány bátorítja ügyfelei motivációjának felkeltését és fenntartását.

A Talentum Alapítvány munkáját 3-4 éves stratégiai tervek alapján, évekre lebontott minőségcélokat meghatározva, tudatosan tervezett éves munkatervek és költségvetés alapján végzi.

A Talentum Alapítvány rendszeresen értékeli szolgáltatási tevékenységeit, hogy lehetővé tegye a folyamatos fejlesztést és megújulást. Szolgáltatásait a jogszabályi és szakmai elvárásoknak megfelelően, a szervezet küldetésének figyelembe vételével végzi.

A Talentum Alapítvány a minőségi munka érdekében visszajelzéseket kér és vár partnereitől és a képzéseken résztvevőktől, a szolgáltatásokat igénybe vevőktől, amelyet felhasznál a szolgáltatásainál.

A Talentum Alapítvány céljai elérését képzett szakemberekkel látja el, segíti alkalmazottainak, oktatóinak és képzőinek szakmai fejlődését.

A Talentum Alapítvány biztosítja az infrastrukturális feltételeket a szolgáltatás magas szintű nyújtásához.

 

A Talentum Alapítvány a 2014-es évben EFQM minőségirányítási rendszert vezetett be és azóta is ezt a rendszert működteti. Teszi ezt azzal a céllal, hogy tevékenységeit minél szakszerűbben, magasabb színvonalon végezhesse, valamint folyamatosan tudja kontrollálni, monitorozni a szolgáltatásait igénybe vevők, a munkatársak, önkéntesek, partnerszervezetek elégedettségét, visszajelzéseit és ezeket a működésébe beépítve fejlesztésekké alakítsa a hatékonyabb munkavégzés érdekében, valamint végső soron az alapítvány küldetésének megvalósítása céljából.

A minőségirányítási rendszer kidolgozásában és bevezetésében az Értő Kft. segítette az alapítványt.

Jelenlévő felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó van a webhelyen